1. Home
  2.  · Finanțare

Finanțare

Din aprilie 2014 până în iulie 2022, proiectul primește o contribuție de 23 milioane EUR de la Al Șaptelea Program Cadru pentru Cercetare și Inovare (FP7) al Uniunii Europene, în cadrul acordului de grant nr. 322386. FP7 a fost programul de finanțare pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013.

SUNLIQUID urmează Strategia Europa 2020 pentru a dezvolta economia UE ca economie inteligentă, sustenabilă și incuzivă și va avea contribuții importante la diverse obiective prioritare în domeniul ocupării forței de muncă, cercetării, dezvoltării și inovării, precum și în domeniul climei și energiei.

De asemenea, SUNLIQUID contribuie la realizarea țintelor de dezvoltare stabilite de UE pentru regiunea danubiană în cadrul Strategiei pentru regiunea danubiană. Strategia UE pentru regiunea danubiană (EUSDR) este o strategie macro-regională adoptată de Comisia Europeană în decembrie 2010 și avizată de Consiliul European în 2011. Această Strategie caută să creeze sinergii și coordonare între politicile și inițiativele existente care au loc în regiunea danubiană.

Beneficiile SUNLIQUID pentru societatea europeană sunt:

  • Contribuție semnificativă la reducerea emisiilor de gaze de seră și ameliorarea schimbării climatice
  • Crearea de locuri de muncă ”verzi”, mai ales în zonele rurale
  • Stimularea economiilor locale și crearea de oportunități suplimentare de afaceri
  • Extinderea producției actuale de biocombustibili către o nouă biomasă non-alimentară, care în prezent este utilizată sub potențialul său
  • Îmbunătățirea performanței generale și a sustenabilității biocombustibililor
  • Stimularea implementării pe larg a etanolului celulozic în UE
  • Crearea unei surse sustenabile și competitive de energie regenerabilă internă pentru UE
  • Sprijină transformarea de la o energie bazată pe combustibili fosili la o economie circulară, bazată pe biocombustibili

Ultimele noutăți

14/06/2022

Clariant începe producția de etanol celulozic sunliquid® la noua fabrică din Podari, România

15/10/2021

Clariant finalizează construcția primei fabrici sunliquid®, la scară comercială, pentru producția de etanol celulozic în Podari, România

Evenimente viitoare

28/11/2019
Podari (România)
Workshop: Lucrul cu și pentru Clariant: Șanse și avantaje pentru fermierii din regiunea Oltenia
05/03/2019
Craiova (România)
SEMINAR Colaborarea cu Clariant: Șanse și beneficii pentru fermierii din Oltenia