1. Home
  2.  · 
  3. Proiect
  4.  · Etanol celulozic fabricat din deșeuri agricole

Proiect

Etanol celulozic fabricat din deșeuri agricole

În 2015, sectorul transporturilor a furnizat peste o pătrime din emisiile de GHG în UE. În același timp, acest sector are una din cele mai mari rate de creștere în toată lumea, ceea ce implică un impact semnificativ asupra cererii de combustibili în viitor și asupra nivelului de emisii de CO2. De asemenea, emisiile de CO2 generate de transporturi sunt considerate principalul factor care contribuie la încălzirea globală.

Pentru a îndeplini angajamentele internaționale privind clima și a de-carboniza transporturile, UE a recunoscut rolul semnificativ al biocombustibililor. În UE există o serie de directive care reglementează utilizarea biocombustibililor, cea mai proeminentă fiind ”Directiva privind energia regenerabilă” (DER). La 30 noiembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru o revizuire a Directivei privind energia regenerabilă (DER II), iar în iunie 2018, negociatorii de la Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană au căzut de acord asupra unei ținte obligatorii privind energia regenerabilă, de 32% pentru UE până în 2030. Acordul stabilește și o țintă de 14% privind energia regenerabilă în sectorul transporturilor până în 2030. De asemenea, DER II stabilește ținte ambițioase și în privința biocombustibililor avansați. Aceasta creează un mandat obligatoriu în privința amestecului cu biocombustibili avansați pentru toate Statele Membre ale UE, începând de la 0,2% în 2022, crescând la 1% în 2005 și până la 3.5% în 2030.

Etanolul celulozic, un biocombustibil avansat produs din deșeuri agricole precum paiele de grâu și furajele din porumb, ar putea avea o contribuție substanțială la realizarea obiectivelor UE și reducerea emisiilor de GHG în UE. Deocamdată, principala provocare a reprezentat-o dezvoltarea unui proces de producție pentru etanolul celulozic, care să fie foarte performant din punct de vedere tehnologic și, în același timp, profitabil din punct de vedere economic. Tehnologia inovatoare sunliquid® dezvoltată de Clariant a depășit această provocare și îndeplinește toate cerințele unui proces eficient din punct de vedere tehnic și economic pentru transformarea deșeurilor agricole în biocombustibil prietenos cu clima. Folosind potențialul complet al plantelor, procesul sunliquid® utilizează biomasa non-alimentară, în prezent neutilizată îndeajuns și transformă aproape în întregime în etanol zaharurile C5 și C6, dificil de accesat din acest material vegetal. Un alt avantaj major al acestei tehnologii este că se pot economisi până la 95% din emisiile de CO2 în comparație cu combustibilii fosili.

În sprijinul demonstrării fezabilității tehnice și a competitivității procesului sunliquid® pentru producția de etanol celulozic din deșeuri agricole la scară comercială a fost inițiat proiectul SUNLIQUID, finanțat de UE. Consorțiul SUNLIQUID este format din șase parteneri internaționali cu cunoștințe de specialitate în domeniul substanțelor chimice speciale, aprovizionării cu materie primă, evaluării ciclului de viață și sustenabilitate, precum și în domeniul strategiilor de comunicare. Din aprilie 2014 până în iulie​ 2022, proiectul primește o contribuție de 23 milioane euro de la Al Șaptelea Program Cadru (FP7) al Uniunii Europene, în cadrul acordului de grant nr. 322386.

Principalele obiective ale proiectului:

Ultimele noutăți

14/06/2022

Clariant începe producția de etanol celulozic sunliquid® la noua fabrică din Podari, România

15/10/2021

Clariant finalizează construcția primei fabrici sunliquid®, la scară comercială, pentru producția de etanol celulozic în Podari, România

Evenimente viitoare

28/11/2019
Podari (România)
Workshop: Lucrul cu și pentru Clariant: Șanse și avantaje pentru fermierii din regiunea Oltenia
05/03/2019
Craiova (România)
SEMINAR Colaborarea cu Clariant: Șanse și beneficii pentru fermierii din Oltenia