1. Home
 2.  · 
 3. Parteneri
 4.  · Consorțiul SUNLIQUID

Parteneri

Consorțiul SUNLIQUID

Sub coordonarea Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, la SUNLIQUID mai participă alte cinci companii și institute de cercetare din Germania, Austria, Ungaria și România.

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
Clariant

www.clariant.com

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH este membră a Clariant Group.  Clariant este o companie care activează în domeniul substanțelor chimice speciale, lider la nivel global, cu baza în Muttenz, în apropiere de Basel/Elveția. La 31 decembrie 2019, compania avea un număr total de peste 17.000 de angajați. În anul financiar 2019, Clariant a înregistrat vânzări de 4.399 miliarde CHF pentru afacerile sale continue. Compania raportează patru domenii de afaceri: Substanțe chimice de îngrijire, Catalizatori, Resurse naturale și Mase plastice și învelișuri. Strategia corporativă a Clariant se bazează pe cinci piloni: concentrarea pe inovare prin cercetare și dezvoltare, adăugarea de valoare prin sustenabilitate, repoziționarea portofoliului, intensificarea creșterii și creșterea profitabilității.

În cadrul departamentului Biotehnologie al Clariant Group a fost dezvoltat procesul sunliquid®, care folosește o pre-tratare fără substanțe chimice, hidroliza enzimatică integrată în proces la fața locului urmată de conversia fermentației C5 și C6 pentru a produce în mod eficient și sustenabil zaharuri celulozice și etanol din deșeuri agricole precum paie, furaje de porumb sau deșeuri rezultate din trestia de zahăr. Linia comercială Biocombustibili și derivative, care face parte din Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, se concentrează pe comercializarea bioetanolului, linvețelor și enzimelor și pe promovarea tehnologiei sunliquid®.

Principalele sarcini în proiect

 • Coordonarea generală a Proiectului
 • Evaluarea și definirea locației de construcție
 • Responsabilitate în ingineria elementară și detaliată
Clariant Products Ro SRL
Clariant

www.clariant.com

Clariant Products Ro SRL este un afiliat nou format al Clariant. Este unul din proprietarii și operatorii fabricii la scară comercială sunliquid® pentru producerea etanolului celulozic în România. În proiect, responsabilitatea Clariant Products Ro SRL este aprovizionarea și logistica privind materia primă și transformarea materiei prime în zaharuri ligno-celulozice.

Principalele sarcini în proiect

 • Implementarea lanțului valoric de aprovizionare și logistică privind materia primă
 • Procurarea echipamentelor și construirea fabricii
 • Punerea în funcțiune și consolidarea fabricii
ExportHungary Kft

ExportHungary

www.exporthungary.hu

ExportHungary Kft. este o companie privată (IMM) cu sediul în Budapesta. Principalul obiectiv al firmei este dezvoltarea de relații comerciale și de cooperare internațională între companiile din Ungaria și piețele internaționale. Export Hungary cooperează de asemenea cu companii internaționale pentru a le sprijini în activitatea comercială, de investiții și de dezvoltare a cooperării cu Ungaria.

Principalele sarcini în proiect

 • Prospectarea pieței privind disponibilitatea materiei prime în zonele definite
 • Elaborarea unei strategii de aprovizionare cu materie primă
 • Identificarea și negocierea cu posibilii furnizori de materie primă
 • Elaborarea unui sistem de contractare
Energy Institute at the Johannes Kepler University Linz (EI)
Energie Institut an der Johannes Kepler Universität Linz

www.energieinstitut-linz.at

Institutul Energetic oferă expertiză de specialitate pentru situații în care cunoștințe multidisciplinare din mai multe domenii științifice sunt esențiale în temele de cercetare în domeniul energiei. Cele trei catedre ale IE sunt Economia energetică, Legislația energetică și Tehnologii energetice. Combinația acestor trei domenii esențiale facilitează realizarea de analize complexe atotcuprinzătoare și acoperă toate aspectele tematice anticipative din domeniul energiei. EI-JKU analizează efectele economice ale chestiunilor din domeniul politicile energetice, discută cele mai recente evoluții în legislația europeană în domeniul energiei și evaluează strategiile pentru atenuarea emisiilor de CO2, precum și măsurile menite să promoveze obiectivele de eficiență energetică. Pe lângă cercetări dedicate în diferite proiecte (inter)naționale, aplicabilitatea practică a rezultatelor este un element principal pe care se concentrează Institutul Energetic.

Principalele sarcini în proiect

Institutul Energetic este responsabil de analizarea impactului procesului integrat sunliquid® asupra mediului și compararea acestuia cu valori de referință din domeniul materiilor fosile, precum și cu alte activități în domeniul combustibililor regenerabili printr-o evaluare de-a lungul întregului ciclu de viață.

De asemenea, va urmări

 • Elaborarea unei metodologii de evaluare a sustenabilității și disponibilității deșeurilor de culturi pentru producția de biocombustibili
 • Cadrul de politici privind biocombustibili de a doua generație în UE
 • Activități legate de dezvoltarea și implementarea biocombustibililor celulozici
Industrielle Biotechnologie Bayern Netzwerk GmbH (IBB)
Industrielle Biotechnologie Bayern Netzwerk GmbH

www.ibbnetzwerk-gmbh.com

BB Netzwerk GmbH este o organizație de rețele și de servicii în domeniul biotehnologiei industriale și al economiei sustenabile. Scopul este catalizarea transformării cunoștințelor științifice valoroase în produse și procese biotehnologice inovatoare, care pot fi introduse pe piață. IBB Netzwerk GmbH gestionează o rețea de competență interdisciplinară, precum și mai multe sub-rețele tematice. IBB sprijină rețeaua în toate chestiunile legate de transferul de tehnologie și afaceri publice, promovează vizibilitatea membrilor rețelei și caută să stabilească dialogul cu factori de decizie și politicieni. Baza activității sale o reprezintă stabilirea de legături între parteneri, între și dincolo de ramuri și sectoare, pentru a facilita transferul de cunoștințe și de tehnologie, de ex. prin elaborarea și sprijinirea de proiecte comune de cercetare și dezvoltare.

Principalele sarcini în proiect

 • Realizarea obiectivelor proiectului și comunicarea rezultatelor proiectului prin evenimente organizate, de ex. activități de relații publice cu fermieri, seminare aplicative pe teme politice și industriale, serate parlamentare, vizite de lucru ale fabricii, conferințe intermediare și conferința finală
 • Promovarea participării și prezentarea obiectivelor proiectului la conferințe, seminare aplicative, show-uri comerciale
 • Identificarea de părți interesate și implicarea în activități corespunzătoare
 • Efectuarea unui studiu de piață pentru a măsura nivelul de conștientizare al publicului cu privire la bioetanolului 2G în Europa și adoptarea de activități de relații cu publicul specifice țării
 • Organizarea ședințelor consorțiului (ședința de inițializare cât și ședințele subsecvente)
Bavarian Research Alliance GmbH (BayFOR)
Bavarian Research Alliance

www.bayfor.org

Bavarian Research Alliance GmbH (BayFOR) este o companie privată înființată în 2006, care sprijină prin consultanță științifică centrele de știință și inovație bavareze în contextul peisajului european de cercetare. În acest scop, BayFOR acordă sprijin și consiliere oamenilor de știință și sectorului privat bavarez în competiția pentru fondurile naționale și europene pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Accentul serviciilor oferite este pe programul Horizon 2020. Experții științifici ai BayFOR furnizează informații specifice domeniului și oferă consultanță strategică și sprijin activ pentru inițierea de proiecte, constituirea de consorții internaționale de cercetare și depunerea de aplicații pe oferte. După evaluarea și aprobarea aplicației de către Comisia Europeana, BayFOR poate asigura sprijin în timpul implementării proiectului, prin preluarea de sarcini de management (de proiect) și de diseminare pe durata proiectului.
BayFor este o instituție parteneră a Agenției Bavareze de Cercetare și Inovare, Bavarian Research and Innovation Agency.

Principalele sarcini în proiect

 • Activități de diseminare
 • Crearea unui design corporativ și a unui logo de proiect pentru activitățile de diseminare
 • Dezvoltarea de materiale de diseminare specifice pentru fiecare grup țintă (fluturaș, roll-up, fișe de informații etc.)
 • Stabilirea și întreținerea canalelor de comunicare digitală (pagina web a proiectului, newsletter-e electronice)
 • Activități continue de relații publice și presă
 • Informații privind posibilități suplimentare de finanțare pentru întregul consorțiu

Ultimele noutăți

14/06/2022

Clariant începe producția de etanol celulozic sunliquid® la noua fabrică din Podari, România

15/10/2021

Clariant finalizează construcția primei fabrici sunliquid®, la scară comercială, pentru producția de etanol celulozic în Podari, România

Evenimente viitoare

28/11/2019
Podari (România)
Workshop: Lucrul cu și pentru Clariant: Șanse și avantaje pentru fermierii din regiunea Oltenia
05/03/2019
Craiova (România)
SEMINAR Colaborarea cu Clariant: Șanse și beneficii pentru fermierii din Oltenia