1. Home
 2.  · Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

1. Prezentare generală privind protecția datelor

Informații generale

Informațiile de mai jos vă vor da o imagine generală ușor de navigat a ceea ce se va întâmpla cu datele dumneavoastră personale atunci când vizitați pagina noastră de internet. Termenul ”date personale” cuprinde toate datele care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Pentru informații detaliate privind protecția datelor, vă rugăm să consultați Declarația privind protecția datelor, pe care am inclus-o sub această copie.

Înregistrarea datelor pe pagina noastră de internet

Care este partea responsabilă cu înregistrarea datelor pe această pagină de internet (adică ”operatorul”)?

Datele de pe această pagină de internet sunt prelucrate de operatorul paginii de internet, ale cărui informații de contact sunt disponibile la secțiunea ”Informații cerute de lege” de pe această pagină de internet.

Cum vă înregistrăm datele?

Colectăm datele dumneavoastră ca urmare a partajării datelor cu noi. De exemplu, aceste date pot fi informațiile pe care le introduceți în formularul nostru de contact.

Sistemele noastre IT înregistrează automat alte date atunci când ne vizitați pagina de internet. Aceste date conțin în principal informații tehnice (de ex. browser de internet, sistem de operare sau ora la care a fost accesată pagina de internet). Aceste informații sunt înregistrate automat atunci când accesați pagina noastră de internet.

În ce scopuri folosim datele?

O parte din informații sunt generate pentru a garanta furnizarea paginii de internet fără erori. Alte date pot fi folosite pentru a analiza tiparele utilizatorilor.

Ce drepturi aveți în privința informațiilor dumneavoastră?

Aveți dreptul să primiți informații privind sursa, destinatarii și scopurile în care se folosesc datele dumneavoastră personale arhivate, la orice moment, fără să trebuiască să plătiți o taxă pentru aceste informații. De asemenea, aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie corectate, blocate sau șterse. Nu ezitați să ne contactați la orice moment, la adresa furnizată în secțiunea ”Informații cerute de lege” de pe această pagină de internet, dacă aveți întrebări privind această chestiune sau alte chestiuni legate de protecția datelor. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la agenția de supraveghere competentă.

De asemenea, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. Pentru detalii, consultați Declarația privind protecția datelor, la secțiunea ”Dreptul la restricționarea prelucrării datelor”.

Instrumente de analiză și instrumente furnizate de terți

Există posibilitatea ca tiparele dumneavoastră de vizitare să fie analizate statistic atunci când vizitați pagina noastră de internet. Astfel de analize se fac în principal prin cookie-uri și prin ceea ce numim programe de analiză. De regulă, analizele tiparelor de vizitare se fac anonim, adică tiparele de vizitare nu pot fi asociate cu dumneavoastră. Aveți opțiunea să obiectați la aceste analize sau puteți să împiedicați efectuarea lor prin neutilizarea anumitor instrumente. Pentru informații detaliate privind acest lucru vă rugăm să consultați mai jos Declarația privind protecția datelor.

Aveți opțiunea să obiectați la aceste analize. Vă vom informa cu privire la opțiunile de obiectare în această Declarație privind protecția datelor.

2. Informații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestei pagini de internet și ai sub-paginilor sale iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră personale. Ca urmare, gestionăm datele dumneavoastră personale ca fiind informații confidențiale și în conformitate cu reglementările statutare privind protecția datelor și cu această Declarație privind protecția datelor.

Ori de câte ori folosiți această pagină de internet se vor colecta o serie de informații personale. Datele personale cuprind toate datele care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Declarația privind protecția datelor explică ce date colectăm, precum și scopurile în care folosim aceste date. De asemenea, explică în ce mod și în ce scop sunt colectate informațiile.

Vă informăm prin prezenta că transmiterea de date prin internet (de ex. prin comunicări prin e-mail) poate să fie afectată de lacune de securitate. Nu este posibilă protejarea completă a datelor împotriva accesului unor terți.

Informații privind partea responsabilă (denumită ”operatorul” în GDPR)

Operatorul care prelucrează datele pe această pagină de internet este:

Dr. Christian Librera
Coordonator al Proiectului LIGNOFLAG

Telefon: +49 (0) 89 710661-0
E-mail: contact@lignoflag-project.eu

Operatorul este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, ia decizii privind scopurile și resursele aferente prelucrării datelor personale (de ex. nume, adrese de e-mail etc.).

Revocarea consimțământului dumneavoastră privind prelucrarea datelor

O serie vastă de tranzacții de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dumneavoastră expres. De asemenea, puteți să revocați la orice moment consimțământul pe care ni l-ați dat deja. Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți o notificare informală pe e-mail. Acest lucru se va face fără a prejudicia legalitatea colectării datelor anterior revocării dumneavoastră.

Dreptul de a obiecta la colectarea datelor în cazuri speciale; dreptul de a obiecta la reclama directă (Art. 21 GDPR)

În cazul în care datele sunt prelucrate pe baza Art. 6 Sect.  1 litera e sau f din GDPR, aveți dreptul în  orice moment să obiectați la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, din motive care rezultă din situația dumneavoastră unică. Acest lucru este valabil și pentru acțiunile de profilare efectuate pe baza acestor prevederi. Pentru a determina baza legală pe care se face orice prelucrare a datelor, vă rugăm să consultați această Declarație privind protecția datelor. Dacă depuneți o obiecțiune, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale afectate, decât dacă avem posibilitatea să prezentăm motive solide în privința protecției pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau în cazul în care scopul prelucrării este pretinderea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale (obiecțiune conform Art. 21 Sect. 1 GDPR).

Dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate în scopul reclamei directe, aveți dreptul în  orice moment să obiectați la prelucrarea datelor personale afectate în scopurile unei astfel de reclame. Acest lucru este valabil și pentru acțiunile de profilare, în măsura în care acestea sunt asociate cu reclama directă. Dacă obiectați, ulterior, datele dumneavoastră nu vor mai fi utilizate în scopuri de reclamă directă (obiecțiune conform Art. 21 Sect. 2 GDPR).

Dreptul de a depune o plângere la agenția de supraveghere competentă

În cazul încălcărilor legii GDPR, persoanele vizate au dreptul să depună o plângere la o agenție de supraveghere, și anume în statul membru în care își au domiciliul obișnuit, locul de muncă sau în locul în care s-a petrecut încălcarea respectivă. Dreptul de a depune plângere este în vigoare indiferent de orice alte proceduri administrative sau judiciare disponibile ca recurs legal.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să cereți să vă predăm, sau să predăm unei terțe părți orice date pe care le prelucrăm automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau pentru îndeplinirea unui contract, într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de echipamente. Dacă cereți transferul direct al datelor către un alt operator, acest lucru se va face numai dacă este realizabil din punct de vedere tehnic.

Criptarea SSL și/sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, precum comenzi de cumpărare sau cereri pe care le depuneți către noi ca operatori ai paginii de internet, această pagină de internet folosește un program de criptare SSL sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată verificând dacă adresa din browser trece de la “http://” la “https://”, precum și prin apariția iconiței cu lacăt în rândul din browser.

Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Informații privind blocarea, rectificarea și ștergerea datelor

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveți dreptul să cereți la orice moment informații privind datele dumneavoastră personale arhivate, sursa și destinatarii acestora, precum și scopul prelucrării datelor dumneavoastră. De asemenea, aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie corectate, blocate sau șterse. Dacă aveți întrebări privind acest subiect sau orice alte întrebări privind datele personale, contactați-ne oricând la adresa furnizată în secțiunea ”Informații cerute de lege”.

Dreptul de a cere restricții de prelucrare

Aveți dreptul să cereți impunerea de restricții în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Pentru a face acest lucru, ne puteți contacta oricând la adresa furnizată în secțiunea ”Informații cerute de lege”. Dreptul de a cere restricționarea prelucrării se aplică în următoarele cazuri:

 • În cazul în care contestați corectitudinea datelor dumneavoastră arhivate de noi, de obicei vom avea nevoie de o perioadă de timp pentru a verifica această contestație. În timpul în care se desfășoară această investigație, aveți dreptul să cereți să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
 • Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră personale a fost/este efectuată în mod ilegal, aveți opțiunea să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră în loc de a cere ștergerea acestor date.
 • Dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră și dacă dumneavoastră trebuie să vă exercitați, să vă apărați sau să cereți drepturi legale, aveți dreptul să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale în locul ștergerii acestora.
 • Dacă ați emis o obiecțiune în baza Art. 21 sect. 1 GDPR, drepturile dumneavoastră și drepturile noastre vor trebui comparate unele cu celelalte. Până nu se determină ale cui interese prevalează, aveți dreptul să cereți o restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră personale.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră personale, aceste date – cu excepția arhivării lor – pot fi prelucrate numai în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru a pretinde, exercita sau apăra drepturi legale sau pentru a proteja drepturile altor persoane fizice sau juridice sau din motive ce țin de interese publice importante, cerute de Uniunea Europeană sau de un stat membru al Uniunii Europene.

Respingerea e-mailurilor nesolicitate

Pin prezenta obiectăm la utilizarea informațiilor de contact publicate în legătură cu informațiile obligatorii care trebuie furnizate în secțiunea ”Informații cerute de lege” pentru a ne trimite materiale promoționale sau de informare pe care nu le-am cerut în mod expres. Operatorii acestei pagini de internet și ai sub-paginilor sale își rezervă dreptul expres de a întreprinde acțiuni juridice în cazul trimiterii nesolicitate de informații profesionale, de exemplu prin mesaje SPAM.

3. Responsabilul cu protecția datelor

Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor conform obligațiilor legale

Am numit un responsabil cu protecția datelor în compania noastră.

Director pentru confidențialitatea datelor pe Europa
E-mail: datenschutzbeauftragter@clariant.com

4. Înregistrarea datelor pe pagina noastră de internet

Cookie-uri

În unele cazuri, pagina noastră de internet și sub-paginile acesteia folosesc așa-numitele cookie-uri. Cookie-urile nu afectează în niciun fel calculatorul dumneavoastră și nu conțin viruși. Scopul cookie-urilor este să facă pagina noastră de internet mai prietenoasă pentru utilizator, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt puse pe calculatorul dumneavoastră și stocate de browser-ul dumneavoastră.

Cele mai multe dintre cookie-uri sunt așa-numitele ”cookie-uri de sesiune”. Acestea sunt șterse automat după ce părăsiți pagina de internet. Alte cookie-uri vor rămâne pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți. Aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem browser-ul dumneavoastră la următoarea vizită pe pagina noastră de internet.

Puteți să ajustați setările browser-ului dumneavoastră pentru a vă asigura că sunteți notificat/ă de fiecare dată când se instalează cookie-uri și pentru a vă permite să acceptați cookie-uri numai în anumite cazuri sau să excludeți acceptarea de cookie-uri pentru anumite situații sau în general și să activați ștergerea automată a cookie-urilor la închiderea browser-ului. Dacă dezactivați cookie-urile, funcțiile acestei pagini de internet pot să fie limitate.

Cookie-urile care sunt necesare pentru efectuarea tranzacțiilor de comunicare electronică sau pentru furnizarea anumitor funcții pe care doriți să le utilizați (de ex. funcția coșului de cumpărături) sunt stocate în baza Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatorul paginii de internet are un interes legitim în ceea ce privește stocarea cookie-urilor pentru a asigura furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor operatorului. Dacă trebuie stocate și alte cookie-uri (de ex. cookie-uri pentru analiza tiparelor dumneavoastră de browsing), acestea sunt abordate separat în această Declarație privind protecția datelor.

Fișiere de jurnalizare pe server

Furnizorul acestei pagini de internet și al sub-paginilor acesteia colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere de jurnalizare pe server (fișiere log), pe care browserul dumneavoastră ni le comunică automat. Informațiile cuprind:

 • Tipul și versiunea de browser folosită
 • Sistemul de operare folosit
 • URL-ul care face trimiterea
 • Numele de host al calculatorului care accesează
 • Durata cererii către server
 • Adresa IP

Aceste date nu sunt reunite cu alte surse de date.

Aceste date sunt înregistrate în baza Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatorul paginii de internet are un interes legitim privind descrierea fără erori tehnice și optimizarea paginii de internet a operatorului. Pentru a realiza acest lucru trebuie înregistrate fișierele de jurnalizare (fișierele log).

Formular de contract

Dacă ne transmiteți întrebări prin formularul nostru de contact, informațiile furnizate în formularul de contact, precum și orice informații de contact furnizate aici vor fi stocate de către noi pentru a vă gestiona întrebarea și în cazul în care noi avem întrebări suplimentare. Nu vom partaja aceste informații fără consimțământul dumneavoastră.

Ca urmare, prelucrarea datelor introduse în formularul de contact are loc exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Aveți dreptul să revocați în  orice moment consimțământul pe care ni l-ați dat deja. Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți o notificare informală pe e-mail. Acest lucru se va face fără a prejudicia legalitatea colectării datelor anterior revocării dumneavoastră.

Informațiile pe care le-ați introdus în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne veți cere să ștergem datele, până veți revoca consimțământul privind arhivarea datelor sau dacă scopul pentru care sunt arhivate informațiile nu mai există (de ex. după ce am furnizat răspunsul la întrebarea dumneavoastră). Acest lucru se va face fără a prejudicia nicio prevedere legală obligatorie – în special cele privind perioadele de păstrare.

Cerere prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, cererea dumneavoastră, inclusiv toate datele personale care rezultă din aceasta (numele, cererea) vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul prelucrării cererii dumneavoastră. Nu transmitem aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date se face în baza Art. 6 par. 1 lit. b GDPR, dacă cererea dumneavoastră are legătură cu executarea unui contract sau dacă este necesară pentru desfășurarea unor măsuri înainte de încheierea unui contract. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră (Article 6 (1) a GDPR) și/sau în interesele noastre legitime (Article 6 (1) (f) GDPR), de vreme ce avem un interes legitim în prelucrarea efectivă a cererilor care ni se adresează.

Datele pe care ni le-ați transmis prin cererile de contact rămân la noi până când ne cereți să le ștergem, vă revocați consimțământul privind stocarea, sau scopul pentru care sunt stocate datele dispare (de ex. după finalizarea cererii dumneavoastră). Prevederile legale obligatorii – în special perioadele legale de păstrare – rămân neafectate.

5. Instrumente de analiză și advertising

Google Analytics

Această pagină de internet folosește funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul acestui serviciu este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics folosește ceea ce se numește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și permit analiza utilizării paginii de internet de către utilizatori. Informațiile generate de cookie-uri privind utilizarea de către dumneavoastră a acestei pagini de internet sunt transferate de obicei la un server Google din Statele Unite, unde sunt stocate.

Stocarea cookie-urilor Google Analytics și utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatorul acestei pagini de internet are un interes legitim să analizeze tiparele utilizatorilor pentru a optimiza atât serviciile oferite online, cât și activitățile de reclamă ale operatorului.

Anonimizarea IP-ului

Pe această pagină de internet am activat funcția de anonimizare a IP-ului. Ca urmare, adresa dumneavoastră IP va fi abreviată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care au ratificat Convenția privind Spațiul Economic European înainte de transmiterea acesteia în Statele Unite. Adresa completă a IP-ului va fi transmisă la unul din serverele Google din Statele Unite și abreviată acolo numai în cazuri excepționale. În numele operatorului acestei pagini de internet, Google va folosi aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dumneavoastră a acestei pagini de internet, pentru a genera rapoarte privind activitățile pe pagina de internet și pentru a furniza alte servicii către operatorul acestei pagini de internet, în legătură cu utilizarea paginii de internet și a Internetului. Adresa de IP transmisă în legătură cu Google Analytics din browser-ul dumneavoastră nu va fi fuzionată cu alte date deținute de Google.

Plug-in la browser

Aveți opțiunea să împiedicați arhivarea de cookie-uri, modificând în mod pertinent setările browser-ului dumneavoastră. Însă trebuie să precizăm că, în acest caz, este posibil să nu puteți să folosiți toate funcțiile acestei pagini de internet în deplinătatea lor. Mai mult, aveți opțiunea să împiedicați înregistrarea datelor generate de cookie-uri și asociate cu utilizarea de către dumneavoastră a paginii de internet (inclusiv a adresei IP-ului dumneavoastră) de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plug-inului la browser, disponibil la link-ul următor: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Obiecțiunea privind înregistrarea datelor

Aveți opțiunea să împiedicați înregistrarea datelor dumneavoastră în Google Analytics apăsând pe link-ul următor. Aceasta va avea ca rezultat plasarea unui cookie de excludere, care împiedică înregistrarea datelor dumneavoastră la vizitele următoare pe această pagină de internet:  [ga-optout text=”Disable Google Analytics”]

Pentru mai multe informații privind gestionarea datelor de utilizator în cadrul Google Analytics, vă rugăm să consultați Declarația Google privind confidențialitatea datelor, la: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Prelucrarea datelor din contracte

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor din contracte cu Google și implementăm pe deplin procedurile stricte ale agențiilor germane de protecția datelor atunci când utilizăm Google Analytics.

6. Newsletter

Datele asociate cu newsletter-ul

Dacă doriți să vă abonați la newsletter-ul oferit pe această pagină de internet, vom avea nevoie de la dumneavoastră de o adresă de e-mail, precum și de informații care ne permit să verificăm că sunteți deținătorul adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o și că sunteți de acord cu primirea newsletter-ului. Nu se vor colecta alte date, sau acestea vor fi colectate pe baza oferirii voluntare. Vom folosi aceste date numai pentru transmiterea informațiilor cerute și nu vom partaja aceste date cu nicio terță parte.

Prelucrarea datelor introduse în formularul de abonare la newsletter are loc exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Puteți să revocați consimțământul acordat privind arhivarea datelor, adresa de e-mail și utilizarea acestor informații pentru transmiterea newsletter-ului la orice moment, de exemplu apăsând link-ul de ”Dezabonare” din newsletter. Acest lucru se va face fără a prejudicia legalitatea tranzacțiilor de colectare a datelor survenite până atunci.

Datele pe care le arhivați la noi în scopul abonării la newsletter vor fi arhivate de noi până când vă dezabonați de la newsletter. După ce anulați abonamentul la newsletter, datele vor fi șterse. Acest lucru nu va afecta datele pe care le arhivăm în alte scopuri.

7. Plug-in-uri și unelte

Youtube cu integrare extinsă de protecția datelor

Pagina noastră de internet folosește plug-in-uri ale platformei YouTube, care este operată de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Folosim YouTube în modul de protecție extinsă a datelor. Conform YouTube, acest mod asigură că YouTube nu stochează nicio informație privind vizitatorii de pe această pagină de internet înainte ca aceștia să privească clipul video. Totuși, aceasta nu înseamnă neapărat că partajarea de date cu partenerii YouTube poate fi exclusă în modul de protecție extinsă a datelor. De exemplu, indiferent dacă vizionați un clip video, YouTube va stabili întotdeauna o conexiune cu rețeaua Google DoubleClick.

De îndată ce veți începe să vizionați un video Youtube pe pagina noastră de internet, se va stabili o conexiune cu serverele YouTube. Ca urmare, serverul YouTube va fi înștiințat ce pagini ați vizitat pe pagina noastră de internet. Dacă sunteți logat în contul dumneavoastră de YouTube atunci când vizitați pagina noastră de internet, permiteți YouTube să aloce direct tiparele dumneavoastră de browsing la profilul dumneavoastră personal. Aveți opțiunea să împiedicați acest lucru de-logându-vă din contul de YouTube.

De asemenea, după ce ați început să rulați un clip video, YouTube va putea să plaseze diferite cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră. Cu ajutorul acestor cookie-uri, YouTube va putea să obțină informații privind vizitatorul paginii noastre de internet. Printre altele, aceste informații se vor utiliza pentru a genera statistici video în scopul îmbunătățirii caracterului prietenos pentru utilizator al paginii noastre de internet și pentru a împiedica tentativele de fraudă. Aceste cookie-uri vor rămâne pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți.

În anumite situații se pot declanșa și alte tranzacții de prelucrare a datelor după ce ați început să rulați un clip video YouTube, tranzacții care depășesc controlul nostru.

Utilizarea YouTube se bazează pe interesul nostru de a prezenta conținutul nostru online într-un mod atrăgător. Conform Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, acesta este un interes legitim.

Pentru mai multe informații privind modul în care YouTube gestionează datele utilizatorilor, vă rugăm să consultați Politica Youtube privind confidențialitatea datelor, la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts

Pentru a ne asigura că fontele folosite pe această pagină de internet sunt uniforme, această pagină de internet folosește așa-numitele Web Fonts furnizate de Google. Atunci când accesați o pagină pe pagina noastră de internet, browser-ul dumneavoastră va încărca fontele web necesare în memoria cache a browser-ului dumneavoastră, pentru a afișa corect textele și fontele.

Pentru a face acest lucru, browser-ul pe care îl folosiți va trebui să stabilească o conexiune cu serverele Google. Ca urmare, Google va afla că adresa dumneavoastră IP a fost folosită pentru a accesa pagina noastră de internet. Utilizarea Google Web Fonts se bazează pe interesul nostru de a prezenta conținutul nostru online într-un mod uniform și atrăgător. Conform Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, acesta este un interes legitim.

Dacă browser-ul dumneavoastră nu are suport pentru Web Fonts, se va folosi o fontă standard instalată pe calculatorul dumneavoastră.

Pentru mai multe informații privind Google Web Fonts, urmați acest link: https://developers.google.com/fonts/faq și consultați Declarația Google privind protecția datelor la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Ultimele noutăți

14/06/2022

Clariant începe producția de etanol celulozic sunliquid® la noua fabrică din Podari, România

15/10/2021

Clariant finalizează construcția primei fabrici sunliquid®, la scară comercială, pentru producția de etanol celulozic în Podari, România

Evenimente viitoare

28/11/2019
Podari (România)
Workshop: Lucrul cu și pentru Clariant: Șanse și avantaje pentru fermierii din regiunea Oltenia
05/03/2019
Craiova (România)
SEMINAR Colaborarea cu Clariant: Șanse și beneficii pentru fermierii din Oltenia